Đào dế kiếm gần nửa triệu mỗi ngày

Kinh tế
Mỗi ngày người dân bắt được 200-300 con dế tại các cánh đồng ở Hà Tĩnh, giá bán mỗi con 3.000-5.000 đồng.