Đào ngán ở bãi sú kiếm nửa triệu mỗi ngày

Kinh tế
Khi thủy triều xuống, người dân xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn, Quảng Ninh) ra các bãi sú để đào ngán, kiếm 400 đến 800 nghìn đồng mỗi ngày.
Xem thêm