Đi cà kheo bắt ruốc biển thu tiền triệu mỗi ngày

Kinh tế
Tháng 10 âm lịch, nhiều ngư dân Hà Tĩnh xuống biển đánh bắt ruốc bằng cách đi cà kheo có gắn lưới.