DMCA.com Protection Status

Dịch vụ đông lạnh cơ thể chờ hồi sinh giá 36.000 USD

Kinh tế
Muốn đóng băng cơ thể để chờ một ngày nào đó y học tiến bộ có cách giúp bạn sống dậy, chi phí 36.000 USD (gần 800 triệu đồng).