Doanh nghiệp Hải Dương mua 45 ô tô,20 xe máy điện thưởng Tết nhân viên

Kinh tế
Công ty CP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (Hải Dương) thưởng Tết tới 900 triệu đồng cho một nhân viên, đồng thời mua 45 ô tô, 20 xe máy điện để thưởng cho các nhân viên khác.
Xem thêm