Độc đáo xoài in chữ thư pháp ở miền Tây

Kinh tế
Nhiều nhà vườn miền Tây tìm ra cách thức đặc biệt để in những chữ thư pháp lên chất liệu là trái xoài, ngay từ khi xoài còn đang sinh trưởng trên cây.
Xem thêm