Ga 1.500 tỷ đồng chỉ phục vụ một đoàn 'tàu chợ' mỗi ngày

Kinh tế
Ga Hạ Long đạt tiêu chuẩn quốc tế nhưng chỉ đón, tiễn một đoàn với doanh thu hơn nửa triệu đồng mỗi ngày.
Xem thêm