Gần 400 ôtô dưới 500 triệu đồng về Việt Nam mỗi ngày

Kinh tế
Theo Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 4 cả nước nhập hơn 50.000 ôtô, trung bình mỗi ngày nhập hơn 370 chiếc dưới 500 triệu đồng từ Thái Lan và Indonesia.