Gần 800.000 USD một đêm ở khách sạn ngoài không gian

Kinh tế
Với 792.000 USD mỗi đêm, khách cần trả 9,5 triệu USD cho một tour 12 ngày ở khách sạn ngoài không gian.