'Hàng chợ' ở Việt Nam thành... đồ hiệu thế giới

Kinh tế
Những túi đồ làm từ bao tải "cám con cò" hay đôi dép Gucci giống mẫu dép rọ của quân nhân Việt Nam đang nổi lên như những món đồ hiệu đắt giá ở các nước trên thế giới.

VIDEO MỚI NHẤT