Kiếm hơn nửa tỷ đồng mỗi năm nhờ nuôi nhím

Kinh tế
Trang trại nuôi nhím rộng gần 250 m2 của anh Phan Thế Tùng huyện Vĩnh Cửu nuôi hơn 300 con, thu nhập gần 50 triệu đồng mỗi tháng.