Lóa mắt với đồng hồ vườn chim giá 18 tỷ đồng vừa đến Việt Nam

Kinh tế
Chiếc đồng hồ với mặt trước là một khu vườn chim nhiệt đới có thể chuyển động của Thụy Sỹ vừa đến Việt Nam.
Xem thêm