Loài cây giá gần 200.000 USD/kg ở Nhật Bản

Kinh tế
Chỉ có thể trồng trong điều kiện nhất định, thời gian sinh trưởng dài và tốn công chăm sóc là những lý do khiến cây wasabi có giá rất cao, 176.000 USD/kg.

VIDEO MỚI NHẤT