Lội ruộng săn rươi thu tiền triệu mỗi đêm

Kinh tế
Tháng 10 âm lịch hàng năm, nhiều người dân ở Hà Tĩnh đi soi đèn, giăng lưới ở bờ ruộng để bắt rươi.