Lý do có những người Nhật làm việc đến chết

Kinh tế
Làm việc dài và mệt mỏi đến có thể mất mạng tại Nhật xuất phát từ lịch sử kinh tế, văn hóa doanh nghiệp và áp lực tăng trưởng.

VIDEO MỚI NHẤT