Modern Tech lừa đảo 15.000 tỷ đồng của người chơi thế nào?

Kinh tế
Để chiếm trọn lòng tham của các nhà đầu tư, trong các đợt huy động vốn, Modern Tech hứa hẹn chia sẻ 48% lợi nhuận mỗi tháng, trong đó thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng.