Mùa cá về, ngư dân Ninh Thuận trúng hàng trăm triệu mỗi đêm

Kinh tế
Sau một đêm đánh bắt gần bờ, mỗi tàu của ngư dân Ninh Thuận thu được 300-400 giỏ cá, chủ yếu là cá cơm.