Mức thưởng trung bình Tết Kỷ Hợi là bao nhiêu?

Kinh tế
Mức thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 là bình quân 6,3 triệu đồng/người, tăng 11,4% so với năm 2018.
Xem thêm