Muốn ở khách sạn 'ngàn sao' này, bạn cần phải có 9,5 triệu USD

Kinh tế
Khách sạn vũ trụ Aurora Station sẽ đón những đợt khách đầu tiên vào năm 2022. Khách sạn này có sức chứa tối đa 6 người.
Xem thêm