Ngư dân Quảng Ngãi trúng mùa cua mặt trăng

Kinh tế
Sau một đêm bắt cua mặt trăng cách bờ một hải lý, mỗi tàu của ngư dân Quảng Ngãi thu từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng.