DMCA.com Protection Status

Người Sài Gòn 'xếp hàng' chờ bán điện mặt trời

Kinh tế
Hiện nay năng lượng áp mái mua bán 2 chiều, khi không sử dụng hết xẽ bán lại cho ngành điện. Từ đầu tháng 4/2019 đã có hiệu quả rõ rệt, năm 2018 là 10 MWbiz, 1 năm sau đã gấp đôi, và hiện nay những người xin lắp điệp áp mái phải xếp hàng chờ.