Người trồng quất Hưng Yên hốt bạc triệu từ... quất vứt bỏ

Kinh tế
Năm nay, nhiều người dân Văn Giang (Hưng Yên) trúng đậm khi đi xin cây quất bỏ đi của dân Hà Nội về trồng thành công, thu lãi bạc triệu.
Xem thêm