Người trúng Vietlott 304 tỷ đồng phải nộp thuế bao nhiêu?

Kinh tế
Chủ nhân giải Jackpot 304 tỷ đồng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ thuế 10% (khoảng 30 tỷ đồng).