Nuôi đặc sản cá bống bớp thu lãi hàng trăm triệu mỗi năm

Kinh tế
Các hộ dân ở thị trấn Rạng Đông, Nghĩa Hưng, Nam Định nuôi cá bống bớp đặc sản xuất bán nhiều tỉnh thành và cả ra nước ngoài.