Nuôi vịt biết bay ở Sơn La kiếm hơn 300 triệu đồng mỗi lứa

Kinh tế
Vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào cho vịt trời và vịt trời nuôi ở đây ít bị dịch bệnh.

VIDEO MỚI NHẤT