Phát hiện sinh vật lạ trong lòng đỏ trứng gà

Kinh tế
Khi đập 2 quả trứng định chiên, Thuận phát hiện một màu đỏ như máu loang ra, bên trong quả trứng có một sinh vật ngoe nguẩy đuôi, đầu có hai mắt.
Xem thêm