Sát Tết, dịch vụ đổi tiền lẻ online 'hét' phí tới 600%

Kinh tế
Do năm nay Nhà nước không in tiền lẻ nên không ít người chọn hình thức đổi tiền ngoài chợ đen với chi phí cao.
Xem thêm