Tăng phí rút tiền ATM lên 10.000 đồng, ngân hàng mới hết lỗ

Kinh tế
Đại diện Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam cho biết phí cho mỗi lần rút tiền từ ATM phải lên tới 10.000 đồng thì ngân hàng mới không bị lỗ.