Thị trường 2/1: Bưởi Diễn rẻ chưa từng có, thu 1000 tỷ đồng tiền thuế từ Facebook Google

Kinh tế
Thu 1.000 tỷ đồng tiền thuế từ các cá nhân kinh doanh trên Facebook, Google. Tiểu thương chợ Ninh Hiệp vội vàng đóng cửa khi bị kiểm tra. Bưởi Diễn giá chỉ 3000đ/quả, ngày bán cả nghìn quả.