DMCA.com Protection Status

Thị trường 4/12: Tiền triệu thuê vẽ ông già Noel, thu hồi bột ngũ cốc Aptamil chứa vi nhựa

Kinh tế
Bưởi tiến vua đỏ au đắt khách mua gom chờ Tết. Chi tiền triệu thuê thợ vẽ ông già noel lên cửa kính. Thu hồi sản phẩm Bột ngũ cốc Aptamil do chứa hạt vi nhựa.