DMCA.com Protection Status

Thị trường ngày 11/1: Dừa đột biến giá chục triệu đồng

Kinh tế
Dừa đột biến giá chục triệu đồng vẫn không có hàng bán. Xuất khẩu sắn và sản phẩm sắn năm 2020 đạt 989 triệu USD.

VIDEO MỚI NHẤT