Thị trường ngày 17/9: Việt Nam trở thành 'công xưởng khẩu trang' của thế giới

Kinh tế
Sâu tre rừng Sơn La đổ bộ về Hà Nội với giá nửa triệu đồng/kg. Thu giữ hàng tấn sách giả Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Việt Nam trở thành 'công xưởng khẩu trang' của thế giới.

VIDEO MỚI NHẤT