Thiếu nữ làm ấm giường cho quý ông giá 2 triệu đồng/đêm

Kinh tế
Để được cung cấp dịch vụ này, khách hàng chỉ cần đăng ký trên trang web, Viktoria sẽ tới nhà khách hàng và nằm trên giường của họ trong khoảng thời gian 60 phút trước giờ khách hàng đi ngủ.
Xem thêm