Trái cây lót bằng rơm rạ bị cấm nhập khẩu vào Trung Quốc

Kinh tế
Trung Quốc yêu cầu các bao bì có nguồn gốc thực vật phải áp dụng biện pháp kiểm dịch quốc tế, có giấy chứng nhận khử trùng.