Trại sản xuất cua tí hon của nông dân miền Tây

Kinh tế
Mỗi tháng xuất bán ra thị trường trên dưới 10 triệu con cua giống, nông dân ở Cà Mau thu lãi hàng chục triệu đồng.