Kuala Lumpur ngập trong khói bụi

Video
Những đám khói dày do các vụ cháy rừng gần đây ở Indonesia kéo tới làm hạn chế tầm nhìn và gây lo ngại về sức khỏe.