Kỷ Hợi là năm heo vàng, 60 năm mới có một lần

Video
Theo thiên can địa chi, năm Kỷ Hợi 2019 là năm heo đất mang màu vàng đại cát, chỉ xuất hiện 60 năm một lần.
Xem thêm