Kỳ lạ cuộc thi... ngồi ngây người, không làm gì cả ở Đài Loan

Video
Cuộc thi kỳ lạ diễn ra ngày 10/12 tại Đài Loan (Trung Quốc) khi người tham gia chỉ ngồi yên một chỗ, bất động, không phải làm gì cả.