Kỳ lạ đàn cá phải dùng thìa bón cơm mới chịu ăn ở Cần Thơ

Video
Tại Cồn Sơn, TP Cần Thơ có một đàn cá được một hộ dân nuôi suốt 30 năm qua để làm du lịch. Điểm đặc biệt là chúng chỉ ăn cơm trắng và trái cây do người bón.