DMCA.com Protection Status

Kỳ lạ đàn cá tai tượng ngoan ngoãn ăn cơm chay do người đút

Video
Đàn cá tai tượng gần 100 con của anh Nguyễn Ngọc Chiến quận Bình Thủy được nuôi bằng cơm trắng, mỗi bữa anh đều dùng muống đút cho từng con ăn.