Kỳ lạ gia tộc 4 đời ở Trà Vinh chỉ có 1 ngón

Video
Cả 4 đời của gia tộc cũng không hề thay đổi hình dạng đặc biệt trên. Cũng chưa có một nghiên cứu cụ thể nào cho sự việc kỳ lạ, bí ẩn này.