Kỳ lạ: Giá vỏ cà phê đắt gấp 5 lần hạt cà phê

Video
Vỏ cà phê tưởng như một thứ bỏ đi không ai dùng, thì thời gian gần đây lại đang được bán với giá đắt gấp 5 lần hạt cà phê.