Kỳ lạ người đàn ông Hà Nội có tim gan đảo ngược

Video
Anh Vũ Văn Hiến, Hà Nội có phủ tạng đảo ngược hoàn toàn, tim và dạ dày của anh ở bên phải, còn gan và ruột thừa lại ở bên trái.