Kỳ lạ nhà tù không cần lính gác, tù nhân được giữ chìa khóa ở Brazil

Video
Ở nhà tù kỳ lạ này, không có quản giáo, không lính canh, không vũ khí, tù nhân được tự giữ chìa khóa buồng giam và công việc của tù nhân chỉ là học nghề, lao động và theo đuổi sở thích.