Kỳ lạ nước hồ đổi sang màu hồng vào mùa hè

Video
Hồ Burlinskoye ở Siberia luôn ửng lên một màu hồng vào mùa hè hàng năm. Đây là mùa phát triển của loài tôm Artemia salina, vốn tỏa ra sắc tố hồng.