Kỳ lạ sư tử tận tình chăm sóc khỉ con sau khi giết khỉ mẹ

Video
Sau khi giết chết khỉ đầu chó mẹ, sư tử cái lại tận tình chăm sóc, dỗ dành và chơi đùa cùng chú khỉ con thay vì ăn thịt luôn con vật này.