Kỳ lạ: Thân cây tách làm đôi và bốc cháy ngùn ngụt từ bên trong

Video
Dù không xuất hiện đám cháy nào xung quanh nhưng thân cây rỗng vẫn bốc cháy ngùn ngụt bên trong, khiến nhiều người kinh ngạc.