Kỳ lại cá cảnh 6 sừng, 4 chân

Video
Thường được gọi là 'khủng long 6 sừng' và sở hữu một cái mồm rộng ngoác, chú cá cảnh lúc nào trông cũng như đang cười
Xem thêm