Kỹ năng xử lý tình huống khi bị giật điện thoại ngoài đường

Video
Không nên nghe điện thoại khi đi đường hoặc nơi công cộng để tránh bị giật điện thoại. Tuy nhiên, có những cuộc gọi quan trọng chúng ta buộc phải nghe vì thế thế chúng ta cần cảnh giác cao độ khi nghe điện trên đường. Hãy cùng theo dõi một số hướng dẫn sau đây để tránh bị giật điện thoại.