Kỹ sư bị cánh quạt trực thăng cứu hộ chém chết thương tâm

Video
Chiếc trực thăng làm nhiệm vụ cứu hộ tai nạn không giữ được thăng bằng, chúi đầu xuống khiến cánh quạt chém vào người nam kỹ sư đứng gần đó.